درباره ما

آرمان این شرکت گسترش ایمنی و ارتقاء سیستم حمل و نقل ترافیکی با بهبودی در امنیت راهها، بهینه سازی در عبور و مرور ترافیک، تهیه و تولید تابلو و علائم انتظامی و جاده ای، چراغ راهنمایی، پروژه های عمرانی، روشنایی پارکها و فضای سبز و نصب مبلمان شهری بر اساس ظوابط معاونت حمل و نقل ترافیک و شهرداری های مربوطه می باشد