نام محصول: چراغ راهنمایی به همراه معکوس شمار

تولید کننده: ایمن گستران

این چراغ دارای 3 رنگ می باشد که همزمان برای هر رنگ روشن می شود ، این چراغ دارای معکوس شمار سرخود نیز می باشد که می توان آن را هم یصورت تنها و هم بصورت گروهی استفاده کرد