نام محصول: سرعت گیر پلاستیکی 35*25

تولید کننده: ایمن گستران

این سرعت گیر با توجه به ابعادی که دارا می باشد برای پارکینگ ها ، شهرک ها و مجتمع های مسکونی مورد استفاده قرار می گیرد.

این سرعت گیر دارای طول 25 سانتیمتر، عرض 35 سانتیمتر و ارتفاع 5 سانتیمتر می باشد.