نام محصول: گل گاردریل

تولید کننده: ایمن گستران

مرد استفاده در حاشیه معابر ، گاردریل های خیابانی و جاده ای

تهیه شده از مواد لنز گریدضد ضربه و خش دارای انتی یووی و انتی استاتیک

ضد جذب گرد و غبار و قابلیت رویت تا 200 متر

با قدرت بازتاب حداقل 2 برابر شبرنگ های مهندسی