نام محصول: گل میخ سولار

تولید کننده: ایمن گستران

-در دو مدل یک طرفه و دو طرفه پایه دار

-در دو مدل یک طرفه و دو طرفه پایه دار

- دارای منبع تغذیه خورشیدی

- دید عالی در شب