نام محصول: استاپر گرد | دایره ای

تولید کننده: ایمن گستران

از استاپر های ترافیکی برای کاهش سرعت در ایستگاه های پلیس، عوارضی بزرگراه ها و برخی معابر اتوبان استفاده می گردد. استاپر ها به دو صورت گرد یا دایره ای و مستطیل شکل تولید می شوند.

  • قابل نصب در سرعت کاه ها و مسیر تردد
  • هشدار دهنده مبادی خروجی و ورودی راه ها
  • این استاپر دارای قطر 20 سانتیمتر می باشد.