نام محصول: استاپر مستطیل

تولید کننده: ایمن گستران

استاپر جهت اعمال کاهش سرعت در معابر ورودی مانند عوارضی بزرگراه و اتوبان ها مورد استفاده قرار می گیرد. استاپر مستطیل به دلیل استفاده از دو پیچ در هنگام نصب از مقاومت و دوام بیشتری برخوردار می باشد.

  • قابل نصب در سرعت کاه ها و مسیر تردد
  • هشدار دهنده مبادی خروجی و ورودی راه ها
  • ضربه پذیری و استقامت بالاتر به جهت نصب بوسیله دو پیچ
  • این استاپر دارای سایز 27*15 سانتیمتر می باشد