نام محصول: بشكه ايمني

تولید کننده: ایمن گستران

بشکه زرد ایمنی و ترافیکی جهت مسدود کردن نقاطی از مسیر و یا جهت امنیت بیشتر مبادی ورودی و مسیرهای انحرافی مورد استفاده قرار می گیرد. به صورت استاندارد درون آن از آب پر می گردد که در هنگام برخورد اتومبیل صدمه زیادی به وسیله نقلیه و سرنشینان وارد نشود.

 

  • تهیه شده از مواد پلی اتیلن
  • مقاوم در برابر ضربه و نوسانات جوی
  • قابل نصب در ورودی و خروجی ازاد راه ها و بزرگراه ها
  • دارای رفلکتور پر بازتاب 
  • ضربه گیر
  • قابل نصب در مبادی خطر ساز
  • دارای رفلکتور پر بازتاب تصب شده بر روی مانع