نام محصول: چشم گربه ای پلاستیکی پایه دار با رفلکتور پلی کربنات

تولید کننده: ایمن گستران

قابل استفاده در: -کلیه جاده ها و بزرگراههای درون و برون شهری

- جایگزینی مطمئن جهت مسیرهای (خط کشی) جاده های مناطق جنوبی و تفکیک مسیرهای خروجی کشور که خط کشی از استقامت لازم برخوردار نیست