نام محصول: چشم گربه ای پلاستیکی با رفلکتور شیشه ای

تولید کننده: ایمن گستران

- پنل نگین اسوار فلکس اتریش در رنگهای مختلف
- مناسب جهت مبادی.ورودی وحاشیه مسیرها